ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG! Uwaga Mieszkańcy

Szanowni Państwo, za utrzymanie dróg, które nie są ujęte w poniższym wykazie odpowiada Gmina Wręczyca Wielka.

 

• Bieżeń, ul. Wręczycka

• Borowe, ul. Sportowa

• Borowe, ul. Wręczycka

• Bór Zapilski

• Czarna Wieś, ul. Słoneczna

• Czarna Wieś ul. Szkolna

• Długi Kąt

• Grodzisko, ul. Floriańska

• Grodzisko, ul. Ogrodowa

• Grodzisko, ul. Kłobuck

• Hutka, ul. Główna

• Hutka, ul. Kłobucka

• Hutka, ul. Długa

• Kalej, ul. Cmentarna

• Kalej, ul. Główna

• Kalej, ul. Wręczycka

• Kuleje, ul. Kolejowa

• Kuleje, ul. Szkolna

• Kuleje, ul. Długa

• Nowa Szarlejka, ul. Wręczycka

• Nowiny, ul. Długa

• Pierzchno

• Piła Pierwsza

• Puszczew

• Szarlejka, ul. Łukaszewicza

• Szarlejka, ul. Słoneczna

• Truskolasy, ul. Kopernika

• Truskolasy, ul. Częstochowska

• Truskolasy, ul. Opolska

• Truskolasy, ul. Kłobucka

• Truskolasy, ul. Dębieczna

• Wręczyca Mała, ul. Zamkowa

• Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza

• Wręczyca Wielka, ul. Podgaj

• Wręczyca Wielka, ul. Mickiewicza

• Wręczyca Wielka, ul. Częstochowska

• Wręczyca Wielka, ul. 3 Maja

• Wręczyca Wielka, ul. Śląska

• Zamłynie

jeżeli mieszkasz na części ulicy oznaczonej na mapie kolorem fioletowym, bądź kolorem zielonym, a masz zastrzeżenia do stanu drogi

DZWOŃ !!!

Zbigniew Wydmuch tel. 604533122, 343174077 – odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku od granicy z Gminą Kłobuck do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 494 w miejscowości Wręczyca Wielka

Robert Kubicki tel. 604533123, 343191142 – odpowiedzialny za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 494 relacji Olesno-Częstochowa

UWAGA!!!

Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 492 od skrzyżowania z DW 494 od granicy Gmina Wręczyca Wielka (kierunek Blachownia) obsługiwany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.