WĘGLOWICE. PROGRAM RZĄDOWY LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu Szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów w wysokości 70 000,00 zł .

Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach bierze udział w rządowym programie "Laboratoria Przyszłości", realizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający rozwijaniu ich zainteresowań i doskonaleniu kompetencji z zakresu robotyki, inżynierii i nowoczesnych technologii.

Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W ramach programu zakupiono wyposażenie wyposażenie podstawowe:
- drukarka 3D,
- mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami,
-sprzęt audio-wideo do nauki prezentacji swoich osiągnięć,
-stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Wyposażenie Dodatkowe:
-Laptop multimedialny
-Dron do nauki
-Dyktafon
-Teleskop
-Aparat cyfrowy CANON
-Kamera cyfrowa CANON
-Gimbal
-Zestaw nagłośnieniowy
-Mikrofony przenośne i nagłowne
-Laminator
-Taker z akcesoriami
-Roboty Smart
-Długopisy 3D
-Zestawy edukacyjne: Powietrze. Zestaw doświadczalny do badania właściwości i jakości powietrza; Elektryczność. Walizka doświadczalna z kartami pracy i scenariuszami; Podstawowe obwody elektryczne; Eksperymenty z elektrycznością ; Modułowe Pracownie Przyrodnicze – Moduł Woda; Mosty i ich konstrukcje;
-Robot wielofunkcyjny planetarny BOSH
-Wielofunkcyjny opiekacz z wymiennymi wkładkami
-Wypalarka do drewna
-Piła ramowa kątowa
-Pojemnik warsztatowy
-Akumulatorowa wiertarko – wkrętarka z akcesoriami
-Imadła i narzędzia warsztatowe
-Stoły warsztatowe, meble, szafy i szafki, ławki, krzesła i taborety
-Stanowisko pracy dla nauczyciela
-Tablica ścieralna i tablice korkowe,
-Odzież ochronna : fartuchy i okulary
-Filamenty do drukarki

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w podczas zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W naszym Laboratorium Przyszłości każdy uczeń znajdzie dla siebie coś ciekawego, każdy będzie mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania: naukowe, techniczne, kulinarne. Uczniowie w ten sposób będą odkrywali nowe technologiczne możliwości i doskonalili kompetencje przyszłości w zakresie nauk przyrodniczych, robotyki i współczesnych technologii.

To miejsce – to Laboratorium Przyszłości Naszych Uczniów, dające im możliwość wszechstronnego rozwoju oraz przygotowania do wyboru przyszłego zawodu.