ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zaprasza na otwarte zawody wędkarskie o PUCHAR WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 7 SIERPNIA 2021 r. NA ZBIORNIKU WODNYM „PZW JEZIORO” W MIEJSCOWOŚCI JEZIORO

 

W ZAWODACH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ OSOBY KTÓRE UKOŃCZYŁY 16 ROK ŻYCIA I POSIADAJĄ KARTĘ WĘDKARSKĄ.

 

ZAWODY ZOSTANĄ ROZEGRANE W DWÓCH TURACH:

 

- 7:00 - 10:00 – I TURA /MAX. 25 ZAWODNIKÓW (zbiórka zawodników i omówienie regulaminu zawodów godz. 6.00)

- 11:00 – 14:00 – II TURA /MAX. 25 ZAWODNIKÓW (zbiórka zawodników i omówienie regulaminu zawodów godz. 10.00)

 

ZAPISY na zawody można dokonać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 34/ 377-84-24 w godzinach od 9:00 do 14:00

• Rozpoczęcie zapisów od dnia 21 lipca 2021 roku godzina 9:00 do wyczerpania wolnych miejsc czyli 50 uczestników + maksymalnie 10 osób na liście rezerwowej /po 5 osób do każdej tury/.

• Ostateczna lista zawodników opublikowana zostanie w dniu 30 lipca 2021 roku

• Po zakończeniu zawodów nastąpi ważenie ryb na stanowiskach przez sędziów zawodów.

 

Godz. 14:30 na terenie zbiornika wodnego „PZW Jezioro” w miejscowości Jezioro po podliczeniu punktacji przez sędziów z wszystkich tur zawodów nastąpi ogłoszenie wyników zawodów, wręczenie nagród oraz wspólne grillowanie.

I. ZASADY WĘDKOWANIA:

1. Zawody odbywają się metodą spławikową lub na ciężko /max. dwie wędki/. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

2. Zawody odbywają się na żywej rybie tzn. po zakończeniu zawodów i zważeniu przez sędziów ryby zostają wpuszczone z powrotem do akwenu. Zabrania się zabierania złowionych ryb podczas zawodów. Powyższe nie dotyczy sumika karłowatego /tzw. Mongoł/, który wliczany jest do wyniku wagowego.

3. W czasie zawodów obowiązują wymiary ochronne zgodne z regulaminem amatorskiego połowu ryb.

4. W trakcie zawodów zawodnik może opuścić stanowisko wędkarskie tylko po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu sędziemu i uzyskaniu przez niego zgody.

5. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

6. Przed zawodami i podczas zawodów zawodnikowi nie wolno wchodzić do wody

7. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie wylosowanego stanowiska.

8. Zawodnik ma obowiązek utrzymać czystość w obrębie swojego stanowiska podczas zawodów i po ich zakończeniu.

9. Każdy zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę z obręczami do przechowywania złowionych ryb w stanie żywym oraz podbierak.

10. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt wędkarskich bez ograniczeń ilościowych.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia zawodów w razie wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych. (decyzja sędziów o przerwaniu zawodów – wyniki zawodów będą liczone do czasu ich przerwania).

12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania zawodów w razie wystąpienia okoliczności związanych z pandemią Covid – 19 nawet w dniu ich rozpoczęcia.

13. Zawody mają charakter towarzyski.

14. Sytuacje sporne rozstrzyga Komisja Sędziowska.