ZMIANA GODZIN PRZYJĘĆ WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Informujemy, że od dnia 5 września 2022 r. wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, w następujących dniach i godzinach:

 

- poniedziałek od godz. 7.30 do 14.30

- wtorek od 11.00 do 17.00

- środa od godz. 7.30 do 14.30

- czwartek – dzień bez przyjęć interesantów

- piątek od 7.30 do 14.00

 

Informacje dotyczące wypłaty dodatku węglowego są udzielane pod numerem telefonu: 534 166 192

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać:

- osobiście – wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, - parter sala narad

- za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrytki /gopswreczycaw (wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).