BEZPIECZNE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Stosowanie środków ochrony roślin w nieodpowiedni sposób stwarza zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz dla środowiska naturalnego, dlatego stosując...

Komunikat KRUS - „Trzynasta emerytura” dla...

Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje, że w kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub rentą,...

Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24.03.2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w...

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki,...