Obrazek - Stypendia

Informacja o stypendiach Wójta Gminy

Stypendium jest formą wsparcia rozwoju uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wręczyca Wielka, którzy dzięki swej pracy i zaangażowaniu osiągają znaczące sukcesy w dziedzinie oświaty, kultury lub...

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych