Gminny Ośrodek Kultury

Kontakt:

ul. Śląska 20
42-130 Wręczyca Wielka

tel. 343192400, 343192424

faks: 343192345
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://gokwreczycawielka.pl