Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożonych ofertach na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2023 roku

Komisja konkursowa

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2023 roku