Granty do 50 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne...

Od 1 do 30 września br. uczniowskie kluby sportowe oraz fundacje i stowarzyszenia mogą składać wnioski w konkursie grantowym „Z Fundacją PZU po lekcjach”. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji może wynieść 50 tys. zł.

Nabór wniosków

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił drugi nabór wniosków w ramach III Modułu programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Do składania wniosków na zadanie związane z zapewnieniem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu uprawnione są organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje dot. drugiego naboru wniosków w...