OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Wręczyca Wielka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie :

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym...

W poniedziałek 27 lutego rusza kolejny nabór wniosków w konkursie grantowym Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023.