Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie Zarządzenia nr 132/2022 z dnia 17 października 2022 roku informuje o przeprowadzeniu w dniach od 17 października 2022 roku do 7 listopada 2022 roku publicznych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok”