Ogłoszenie o konsultacji rocznego programu współpracy na 2017 rok

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie zarządzenia nr 95/2016 z dnia 10.10.2016 roku przeprowadza w dniach od 10 października 2016 roku do 26 października 2016 roku publiczne konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok