Ogłoszenie o konsultacji rocznego programu współpracy na 2020 rok

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie zarządzenia nr 115/2019 z dnia 16.10.2019 roku przeprowadza w dniach od 16 października 2019 roku do 7 listopada 2019 roku publiczne konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok.