Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji rocznego programu na 2018 rok

Sprawozdanie z konsultacji w załączeniu poniżej