HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

OD LISTOPADA 2022 R. DO MARCA 2023 R. DLA SEKTORÓW I i III

Terminy odbioru odpadów komunalnych

Lipiec - październik 2022

Usuwanie azbestu

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że ogłoszony został kolejny nabór wniosków dot. dofinansowania usuwania azbestu i materiałów zawierających...