Wykaz adresów punktów zbierania odpadów...

Wykaz adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Terminy odbioru odpadów komunalnych

LUTY, MARZEC 2020

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW

Informacje dotyczące segregacji odpadów w Gminie Wręczyca Wielka

Terminy odbioru odpadów komunalnych

STYCZEŃ 2020