JAKOŚĆ POWIETRZA

Strona Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.katowice.wios.gov.pl/

 

System monitoringu jakości powietrza

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

 

 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0

Informacja o jakości powietrza 2021 r