Promocja Gminy Wręczyca Wielka,  poprzez montaż witaczy oraz stworzenie strony www. Projekt mający na celu promowanie i pielęgnację dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz walorów środowiska naturalnego Gminy Wręczyca Wielka został zrealizowany z Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś  4 . Leader

Obrazek - Witacz
Obrazek - Witacz
Obrazek - Witacz
Obrazek - Witacz
Obrazek - Witacz
Obrazek - Strona www