Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie-Piła Pierwsza-Bór Zapilski- etap II – Bór Zapilski, Piła Druga

Obrazek - Logo

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Bór Zapilski oraz Piła Druga w gminie Wręczyca Wielka (aglomeracja: Truskolasy).

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane roboty drogowe, tj. odtworzenie istniejących dróg oraz nowe nawierzchnie z kostki brukowej niezbędne do obsługi technicznej przepompowni. Zakres prac budowlanych obejmuje:

1. Kanalizację sanitarną:
- grawitacyjną z rur PCV Dz.315 mm – 2 711,50 mb
- grawitacyjną z rur PCV Dz.200 mm – 454 mb
- grawitacyjną z rur PCV Dz. 160 mm – 895 mb
- grawitacyjną z rur kamionkowych przewiertowych DN 150 -84 mb
- grawitacyjną z rur kamionkowych przewiertowych DN 200 - 233,50 mb
- grawitacyjną z rur kamionkowych przewiertowych DN 300 – 41,50 mb
- grawitacyjną z rur kamionkowych kielichowych Dz. 150 – 40 mb
- ciśnieniową z rur (PE100, SDR17) Dz 63 mm – 22 mb
- ciśnieniową z rur (PE100, SDR17) Dz 180 mm- 1272 mb

2. przepompownie ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu - 3 szt., przepompownię umieszczoną w pasie drogowym - 1 szt. oraz przepompownie przydomowe 2 szt.

 

Celem projektu jest zwiększony odsetek ludności gminy Wręczyca Wielka korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych poprzez rozwój systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Truskolasy.

Wartość projektu ogółem: 7 286 719,98 zł
Planowane wydatki kwalifikowane wynoszą: 5 904 160,60 zł
Współfinansowanie ze środków EU: 3 647 000,00 zł

 

 

Obrazek - Plakat
Obrazek - Kanalizacja
Obrazek - Kanalizacja
Obrazek - Kanalizacja
cof
sdr