Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej

Obrzaek - Logo

Gmina Wręczyca Wielka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej”

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do placówek wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie Wręczyca Wielka poprzez budowę nowego budynku przedszkola we Wręczycy Wielkiej wraz z utworzeniem nowych miejsc dla dzieci w wieku 3 i 4 lat nieobjętych edukacją przedszkolną w ramach nowej grupy

Przedmiotem projektu jest budowa budynku przedszkola we Wręczycy Wielkiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu, w tym budową placu zabaw. W ramach zadania zostanie zapewniony nadzór inwestorski i promocja projektu. Inwestycja obejmuje budowę parterowego, pięcio oddziałowego przedszkola z kuchnią z salą jadalną, pralnią, częścią administracyjną, salą wielofunkcyjną i oddziałem rehabilitacji dzieci wraz z niezbędnym zapleczem technicznym w postaci pomieszczeń magazynowych, sanitarnych i technicznych.

Efektem inwestycji będzie wzrost upowszechnienia edukacyjnego rozumiany jako zwiększenie o jedną nowo utworzoną grupę przedszkolną dla dzieci w wieku 3 i 4 lat w placówce przedszkolnej objętej wsparciem. Projekt przyczyni się do zmniejszania terytorialnego deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego na obszarach słabiej rozwiniętych, tj. obszarach wiejskich.

Planowana całkowita wartość projektu: 9 245 467,60 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  5 192 113,64 zł

Obrazek - Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka
Obrazek - Przedszkole Wręczyca Wielka