Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa we Wręczycy Wielkiej

Obrazek - Wręczyca Wielka

Projekt współfinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt operacji 2 022 832,17 zł
Przyznane dofinansowanie 1 364 691 zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych.
(Całkowity koszt operacji i przyznane dofinansowanie wg wniosku aplikacyjnego)

Celem operacji jest przebudowa drogi gminnej NR 56002S, w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi.
Projekt jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj.

Obrazek - Wręczyca Wielka Sportowa
Obrazek - Wręczyca Wielka Sportowa
Obrazek - Wręczyca Wielka Sportowa
Obrazek - Wręczyca Wielka Sportowa
Obrazek - Wręczyca Wielka Sportowa
Obrazek - Wręczyca Wielka Sportowa
Obrazek - Wręczyca Wielka Sportowa
Obrazek - Wręczyca Wielka Sportowa
Obrazek - Wręczyca Wielka Sportowa
Obrazek - Wręczyca Wielka Sportowa
Obrazek - Wręczyca Wielka Sportowa
Obrazek - Wręczyca Wielka Sportowa
Obrazek - Wręczyca Wielka Sportowa
Obrazek - Wręczyca Wielka Sportowa
Obrazek - Wręczyca Wielka Sportowa