Obrazek - LOGO

Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Wręczyca Wielka

Projekt współfinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt operacji 347 431,06 zł

Przyznane dofinansowanie 213 624 zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych

Celem operacji jest poprawa warunków życia i dostępności do sieci komunikacyjnej.

Obrazek - ulica Strażacka Wręczyca Wielka
Obrazek - ulica Strażacka Wręczyca Wielka
Obrazek - ulica Strażacka Wręczyca Wielka
Obrazek - ulica Strażacka Wręczyca Wielka
Obrazek - ulica Strażacka Wręczyca Wielka
Obrazek - ulica Strażacka Wręczyca Wielka
Obrazek - ulica Strażacka Wręczyca Wielka
Obrazek - ulica Strażacka Wręczyca Wielka
Obrazek - ulica Strażacka Wręczyca Wielka
Obrazek - ulica Strażacka Wręczyca Wielka
Obrazek - ulica Strażacka Wręczyca Wielka