Obrazek - Logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyznane dofinansowanie 101 209,00 zł

Obrazek - Plac zabaw Kalej
Obrazek - Plac zabaw Kalej
Obrazek - Plac zabaw Kalej
Obrazek - Plac zabaw Kalej
Obrazek - Plac zabaw Kalej
Obrazek - Plac zabaw Kalej
Obrazek - Plac zabaw Kalej
Obrazek - Plac zabaw Kalej
Obrazek - Plac zabaw Kalej
Obrazek - Plac zabaw Kalej
Obrazek - Plac zabaw Kalej