Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej

Obrazek - Logo

Gmina Wręczyca Wielka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej”

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do placówek wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie Wręczyca Wielka poprzez przebudowę istniejącego przedszkola w Pile Pierwszej  wraz z utworzeniem nowych miejsc dla dzieci w wieku 3 i 4 lat nieobjętych wychowaniem przedszkolnym w ramach 2 nowych grup

Projekt polega na przebudowie istniejącego obiektu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Przedszkola w Pile Pierwszej będącego oddziałem Przedszkola w Truskolasach. Zakres prac w ramach projektu obejmuje: roboty budowlane i instalacyjne (instalacje elektryczne, sanitarne) oraz zakup wyposażenia (kuchni i pomieszczeń). W ramach projektu zapewniony zostanie nadzór inwestorski, nadzór autorski oraz promocja.

Efektem inwestycji będzie wzrost upowszechnienia edukacyjnego rozumiany jako zwiększenie o 2 nowo utworzone grupy przedszkolne dla dzieci w wieku 3 i 4 lat w placówce przedszkolnej objętej wsparciem. Projekt przyczyni się do zmniejszania terytorialnego deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego na obszarach słabiej rozwiniętych, tj. obszarach wiejskich.

Planowana całkowita wartość projektu: 2 235 385,32 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  1 487 444,75 zł

Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza