Obrzaek - Baner

Razem dla dobra dziecka – wsparcie przedszkoli we Wręczycy Wielkiej oraz w Kalei w ramach RIT

Celem głównym projektu jest poprawa jakości świadczonych w Przedszkolu Publicznym we Wręczycy Wielkiej i przedszkolu w Kalei w Gminie Wręczyca Wielka poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 40 uczestników, wyrównanie szans dzieci ze specjalnymi potrzebami dla 67 uczestników oraz udoskonalenie procesu wychowania do dnia 31.08.2018r. dzięki wdrażaniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej na rzecz dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Realizacja niniejszego projektu pozwoliła na:
1. utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych;
2. realizację zajęć z logopedii;
3. realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Okres realizacji projektu 01.09.2017r – 31.08.2018r.
Planowana całkowita wartość projektu – 382 555,63 zł.
Dofinansowanie projektu z UE – 325 172,28 zł.

 

 

Obrazek - Plakat