Remont budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach

Obrazek - Loga

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji: rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach.

Przyznane dofinansowanie: 88 190,00 zł.

Obrazek - Plakat
Obrazek - Węglowice
Obrazek - Węglowice
Obrazek - Węglowice