Rozbudowa przedszkola w Węglowicach

Obrazek - Logo

Gmina Wręczyca Wielka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa przedszkola w Węglowicach”


Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do placówek wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie Wręczyca Wielka poprzez rozbudowę budynku przedszkola w Węglowicach wraz z utworzeniem nowych miejsc dla dzieci w wieku 3 i 4 lat nieobjętych wychowaniem przedszkolnym w ramach nowej grup

Projekt zakłada rozbudowę przedszkola w Węglowicach wraz z wyposażeniem sal oraz kuchni. Zakres prac w ramach projektu obejmuje roboty budowlane i instalacyjne (instalacje elektryczne, sanitarne), zakup wyposażenia (w tym: kuchni i pomieszczeń) i zagospodarowanie terenu, w tym: budowę placu zabaw. W ramach projektu zapewniony zostanie nadzór inwestorski, nadzór autorski oraz promocja projektu.

Efektem inwestycji będzie wzrost upowszechnienia edukacyjnego rozumiany jako zwiększenie o jedną nowo utworzoną grupę przedszkolną dla dzieci w wieku 3 i 4 lat w placówce przedszkolnej objętej wsparciem. Projekt przyczyni się do zmniejszania terytorialnego deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego na obszarach słabiej rozwiniętych, tj. obszarach wiejskich.

Planowana całkowita wartość projektu: 3 913 635,51zł
Dofinansowanie projektu z UE:  1 562 461,63zł

Obrazek - Przedszkole Węglowice
Obrazek - Przedszkole Węglowice
Obrazek - Przedszkole Węglowice
Obrazek - Przedszkole Węglowice
Obrazek - Przedszkole Węglowice
Obrazek - Przedszkole Węglowice
Obrazek - Przedszkole Węglowice
Obrazek - Przedszkole Węglowice
Obrazek - Przedszkole Węglowice
Obrazek - Przedszkole Węglowice
Obrazek - Przedszkole Węglowice
Obrazek - Przedszkole Węglowice
Obrazek - Przedszkole Węglowice
Obrazek - Przedszkole Węglowice
Obrazek - Weglowice
Obrazek - Weglowice
Obrazek - Weglowice
Obrazek - Weglowice
Obrazek - Weglowice
Obrazek - Weglowice
Obrazek - Weglowice
Obrazek - Weglowice
Obrazek - Weglowice
Obrazek - Weglowice
Obrazek - Weglowice
SAMSUNG CSC
Obrazek - Weglowice
SAMSUNG CSC
Obrazek - Weglowice
SAMSUNG CSC
Obrazek - Weglowice
SAMSUNG CSC
Obrazek - Weglowice
SAMSUNG CSC
Obrazek - Weglowice
SAMSUNG CSC
Obrazek - Weglowice
SAMSUNG CSC
Obrazek - Weglowice
SAMSUNG CSC
Obrazek - Weglowice
SAMSUNG CSC
Obrazek - Weglowice
SAMSUNG CSC
Obrazek - Weglowice
SAMSUNG CSC
Obrazek - Weglowice
SAMSUNG CSC
Obrazek - Weglowice
SAMSUNG CSC
Obrazek - Weglowice
SAMSUNG CSC
Obrazek - Weglowice
SAMSUNG CSC