Obrazek - Baner

Szkolenie mieszkańców gminy Wręczyca Wielka w zakresie kompetencji cyfrowych

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Gmina Wręczyca Wielka realizuje projekt grantowy „Szkolenie mieszkańców gminy Wręczyca Wielka w zakresie kompetencji cyfrowych”. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 180 mieszkańców gminy Wręczyca Wielka.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 100 800 zł. Wydatki są w całości kosztami kwalifikowanymi. Projekt będzie realizowany do 15.03.2020 r. w Szkole Podstawowej w Węglowicach.

Szkolenia są bezpłatne i skierowane są do wszystkich osób, które ukończyły 25 rok życia. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla 180 osób (15 grup x 12 osób x 12 godz.) w 7 modułach tematycznych:

Rodzic w internecie;
Mój biznes w sieci;
Moje finanse i transakcje w sieci;
Działam w sieciach społecznościowych;
Tworzę własną stronę internetową (blog);
Rolnik w sieci;
Kultura w sieci.

Obrazek - Plakat
Obrazek - Plakat