Termomodernizacja Zespołu Szkół w Węglowicach

Obrazek - Logo

Gmina Wręczyca Wielka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Węglowicach”

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w gminie Wręczyca Wielka w wyniku termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.

Projekt zakłada:
- wzrost produkcji energii z OZE,
- poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,
- ograniczenie zmian klimatycznych,
- poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku,
- relatywne zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynku użyteczności publicznej,
- znaczne polepszenie warunków użytkowników budynku,
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 492 138,49 PLN


Obrazek - Szkoła Węglowice
Obrazek - Szkoła Węglowice
Obrazek - Szkoła Węglowice
Obrazek - Szkoła Węglowice
Obrazek - Szkoła Węglowice
Obrazek - Szkoła Węglowice
Obrazek - Szkoła Węglowice
Obrazek - Szkoła Węglowice
Obrazek - Szkoła Węglowice
Obrazek - Szkoła Węglowice
Obrazek - Szkoła Węglowice
Obrazek - Szkoła Węglowice
Obrazek - Szkoła Węglowice
Obrazek - Szkoła Węglowice
Obrazek - Szkoła Węglowice