Obrazek - LogoTypy

Gmina Wręczyca Wielka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
"W zdrowym ciele dobry pomysł"

Celem głównym projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka, na jakie narażeni są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka oraz modernizacja ich stanowisk pracy.

Projekt zakłada bezpośrednie wsparcie dla pracowników w zakresie poszerzania wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz działań prewencyjnych. W ramach zadania odbędą się szkolenia z zakresu ergonomii pracy. Uczestnicy projektu pozyskają wiedzę dotyczącą prawidłowej postawy w trakcie pracy przy komputerze oraz zostaną poinstruowani w zakresie działań jakie mogą podejmować w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom charakteru świadczonej przez nich pracy na układ ruchowy. Odbędzie się również szkolenie z technik radzenia sobie ze stresem oraz występującymi w ich pracy czynnikami stresogennymi. Szkolenia te w sposób kompleksowy przyczynią się nie tylko do poszerzenia wiedzy pracowników na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, ale także nabycie umiejętności pozwalających na wyeliminowanie tych czynników w przyszłości. Projekt zakłada również modernizację stanowisk pracy. Okres realizacji projektu: 20.01.2021 r – 20.08.2021 r.

Planowana całkowita wartość projektu: 138 675,00zł

Dofinansowanie projektu z UE: 117 873,75 zł

Obrazek - W zdrowym ciele dobry pomysł