Zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla OSP Wręczyca Wielka

Obrazek - Logo

Projekt współfinansowany:

-  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych,
- z dotacji Marszałka Województwa Śląskiego,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu 791 380,50 złotych brutto, koszty kwalifikowane  710 000 zł.

Cel projektu: zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup strażackiego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej
Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie istniejącego problemu, którym jest ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń związanych z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, itp, jak również ich negatywnych skutków.

Obrazek - Logo
Obrazek - OSP
Obrazek - OSP
Obrazek - OSP
Obrazek - OSP
Obrazek - OSP
Obrazek - OSP
Obrazek - OSP
Obrazek - OSP
Obrazek - OSP