mapa tras rowerowych
mapa tras rowerowych

Zapraszamy do odwiedzenia tras rowerowych gminy Wręczyca Wielka. Nasza gmina stanowi niezwykle urokliwy zakątek powiatu kłobuckiego, której ciekawostki nie tylko warto znać, ale warto polecić miłośnikom przyrody oraz turystom szukającym piękna i spokoju.

Czyste lasy, podmokłe łąki są ostoją dla licznych gatunków ptaków, gadów i płazów. Dotarcie do tych ciekawych zakątków gminy ułatwią Państwu trasy rowerowe prowadzące leśnymi duktami i polnymi drogami. Punktami węzłowymi są miejscowości: Wręczyca Wielka, Truskolasy, Węglowice ze względu na łatwość komunikacji z większymi miastami regionu oraz znajdujące się tu placówki edukacyjne. Wyznaczone trasy prowadzą do atrakcji przyrodniczych takich jak: rezerwat przyrody “Zamczysko”, użytek ekologiczny “Bagno w Jeziorze”, “Dzicze Bagno”, ale też zabytków architektury: kościoła drewnianego Truskolasach i żelaznych mostów w Jeziorze. Warto poznać także teren Parku Krajobrazowego “Lasy nad Górną Liswartą” w części południowej naszej gminy. Bogactwo strumieni i zbiorników czystej wody oraz rozległe tereny leśne tworzą tu swoisty, urozmaicony krajobraz o wysokich walorach przyrodniczych.

Realizując projekty zagospodarowania turystycznego staramy się kultywować tożsamość regionalną. Wspólne działania gminy Wręczyca Wielka, placówek kulturalno-oświatowych, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przy wsparciu mieszkańców gminy przyniosą pożytek nie tylko dla nas, ale i dla kolejnych pokoleń, pozwolą lepiej chronić naszą przyrodę.

Cyfrowa mapa topograficzno-turystyczna

Korzystając z cyfrowej mapy topograficzno-turystycznej „Na zachód od Częstochowy”

www.ksw-funcard.civ.pl/UMP_Panki/UMP.htm

mamy możliwość tworzenia własnych tras rowerowych czy planowania pieszych wycieczek. Dzięki temu turysta ma możliwość łatwego dotarcia do miejsc, które go najbardziej interesują.

Można również skorzystać z tras już wytyczonych opisanych na zamieszczonej mapie tras rowerowych.

Trasa Nr 1 „ Krzyżowa droga”

Wręczyca Wielka- Długi Kąt- krzyż „powstańczy”- Grodzisko – rez. Zamczysko- Wręczyca Wielka

Długość trasy –18 km
Czas przejazdy – około 2 godz.

Ciekawe miejsca:
- krzyż upamiętniający powstanie styczniowe,
- rezerwat przyrody „Zamczysko”

Charakterystyka – trasa łatwa, w większości prowadzi duktami leśnymi i drogami śródpolnymi. Trasa zawdzięcza swa nazwę miejscom, w którym dla upamiętnienia ważnych wydarzeń ustawiono krzyże, upamiętniające powstanie styczniowe, leśne mogiły żołnierskie i krzyże upamiętniające miejsce pochówku ludzi zmarłych na cholerę.

Trasa nr 2 „Szlakowa wycieczka”

Wręczyca Wielka- rez. Zamczysko- Grodzisko-Pierzchno- użytek ekologiczny „Dzicze Bagno- Kalej- Wręczyca Wielka

Długość trasy – 23 km
Czas przejazdu – około 3 godz.

Ciekawe miejsca:
- rezerwat przyrody „Zamczysko”
- olbrzymia pomnikowa lipa w Pierzchnie
- użytek ekologiczny „Dzicze Bagno”

Charakterystyka – trasa łatwa, dużo ciekawych miejsc na trasie.

Trasa nr 3 „Szlakiem wiaduktów”

 

Wręczyca Wielka- Grób „Nieznanego-Żołnierza”- Bieżeń – Puszczew – Jezioro – wiadukty kolejowe – użytek ekologiczny „Bagno w Jeziorze” – Węglowice - Bór Zapilski – Borowe - Wręczyca Wielka

Długość trasy- 30 km
Czas przejazdu – około 4 godz.

Ciekawe miejsca:
- żelazny most
- użytek ekologiczny „Bagno w Jeziorze”
- Węglowice, kompleks sportowo rekreacyjny przy Zespole Szkół
- drewniany kościół w Borze Zapilskim

Charakterystyka - trasa średnia, miejscami piaszczysta, dużo ciekawych elementów na trasie

Trasa nr 4 „Leśna wędrówka”

Wręczyca Wielka - Borowe-Bór Zapilski - Węglowice-Jezioro -„Furmańska droga” -„Kacze góry” -„Kamińska droga” - Kuleje- Nowiny- Długi Kąt- Wręczyca Wielka

Długość trasy- 34 km
Czas przejazdu – około 4 godz

Ciekawe miejsca:
- drewniany kościół w Borze Zapilskim
- Węglowice, kompleks sportowo rekreacyjny przy Zespole Szkół
- użytek ekologiczny „Bagno w Jeziorze”

Charakterystyka- trasa średnia, długi odcinek leśny

Trasa nr 5 „Wycieczka do Truskolas”

Wręczyca Wielka – Długi Kąt – Bór Zapilski- Piła Pierwsza- Truskolasy- Miętna – Krzyż „powstańczy” – Długi Kąt- Wręczyca Wielka

Długość trasy- 25 k
Czas przejazdu – około 3,5 godz.

Ciekawe miejsca:
- kapliczka w otoczeniu dwóch pomnikowych lip w Borze Zapilskim
- kapliczka św. Jana Nepomucena w Truskolasach
- drewniany kościół w Truskolasach
- pomnikowe lipy przy kościele i na cmentarzu w Truskolasach
- punkt widokowy w „Miętnej”
- krzyż „powstańczy”

Charakterystyka – trasa średnia, dużo ciekawych miejsc na trasie.

 
 
 
 
 
 

Szlak Pankówki

Materiały wykorzystane z Przewodnika Rowerowego "Liswarciański Szlak Rowerowy" wydanego przez LGD "Spichlerz Górnego Śląska"

Obrazek - Szlak Pankówki
Obrazek - Szlak Pankówki 2
Obrazek - Szlak Pankówki
obrazek - mapa topograficzna