Informator o Gminie Wręczyca Wielka

Informator o Gminie Wręczyca Wielka
Informator o Gminie

Publikacja zawiera informacje o terenie Gminy Wręczyca Wielka, znajdujących się tam zabytkach i ciekawych miejscach, które warto zobaczyć. Można w tej pozycji odnaleźć wiadomości na temat położenia gminy, środowiska, gospodarki a także historii.

Bieżeń

Obrazek - Bieżeń

Powierzchnia wsi  wynosi 437 ha, gdzie mieszka 818 mieszkańców.  Jeszcze w 1810 r. Bieżeń był częścią wsi  Bór Zapilski. Początki szkolnictwa sięgają 1818 r., budynek obecnej szkoły oddano do użytku w 1960 r. Od 2001 r. Szkołę prowadzi Stowarzyszenie Szkół Katolickich. Jednostka OSP powstała w 1953r.

Obrazek - Bieżeń
Obrazek - Bieżeń
Obrazek - Bieżeń

Borowe

Borowe

Powierzchnia 333 ha  i 991 mieszkańców. Od 1950 r. roku szkoła  funkcjonuje w budynku, przekazanym przez miejscową jednostkę OSP, w 2008r. dobudowano salę gimnastyczną. Jednostka OSP powstała 1918r.
Kaplica murowana wpisana do rejestru dóbr kultury. LZS PŁOMIEŃ Borowe, posiada własne boisko sportowe. W Borowem mieści się przystanek PKP Wręczyca Wielka.

Borowe
Borowe
Borowe

Bór Zapilski

Obrazek - Bór Zapislki

Niegdyś największa pod względem obszarowym wieś gminy Węglowice, dzisiaj zajmuje zaledwie 68 ha i liczy 363 mieszkańców. Na terenie wsi od 1919 znajduje się parafia  p.w. św. Jacka. Kościół drewniany zbudowany w latach  1919 – 1921r. (architekt Stefan Szyller). OSP powstała w 1955r.

Bór Zapilski
Bór Zapilski
Bór Zapilski

Brzezinki

Obrazek - Brzezinki

Wśród pól na 57 ha,  położona jest najmniejsza miejscowość w gminie Wręczyca Wielka. Wieś  liczy  tylko z 28 domostw, w tym 6 rekreacyjnych  i 105 mieszkańców. Jest  przykładem wsi spokojnej, zadbanej, położonej w pobliżu lasu, gdzie można wypocząć.

Obrazek - Brzezinki
Obrazek - Brzezinki
Obrazek - Brzezinki

Czarna Wieś

Czarna Wieś z lotu ptaka

Jeszcze w 1919 r. była częścią wsi Bór Zapilski. Powierzchnia 406 ha i 566 mieszkańców. OSP powstała w 1955r. a w 1975 r. oddano do użytku remizę OSP. Wieś rozwija się i rozbudowuje, widać to szczególnie przy ul. Szkolnej. Na terenie wsi znajduje się cmentarz z ogrodzeniem i kaplicą cmentarną z 1937 r. wpisaną do ewidencji dóbr kultury.

Obrazek - Czarna Wieś
Obrazek - Czarna Wieś
Obrazek - Czarna Wieś

Długi Kąt

Obrazek - Długi Kąt

Powierzchnia 452 ha i  467 mieszkańców. Wieś od strony południowej i wschodniej otoczona lasami.  Z uwagi na atrakcyjne położenie coraz większym zainteresowaniem cieszą się tereny budowlane, szczególnie  przyległe do lasów,  bądź wśród lasków.  Jednostka OSP istnieje od 1922r. obecny budynek remizy oddano do użytku 1992r. W latach 1984-1987 wybudowano Kaplicę.

Obrazek - Długi Kąt
Obrazek - Długi Kąt
Obrazek - Długi Kąt

Golce

Obrazek - Golce

Powierzchnia 227 ha i 379  mieszkańców. Miejscowa jednostka OSP powstała w 1942r. a w 1973 r. oddano do użytku remizę OSP.  W budynku po szkole podstawowej mieści się gabinet fizykoterapii. Aktywnie działa LZS AMATOR Golce. Na gruntach wsi znajduje się hałda pokopalniana.

Obrazek - Golce
Obrazek - Golce
Obrazek - Golce

Grodzisko

Grodzisko z lotu ptaka

Powierzchnia 406 ha i  705 mieszkańców. W 1922 r. powstała jednostka OSP, a w 1927r. szkoła. Od 2001r. szkołę prowadzi Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we Wsi Grodzisko. Budowę Kościoła prowadzono latach 1997-2001r. „Trzy krzyże”   to miejsce  gdzie w XVIII w.  pochowana została  prawie połowa mieszkańców   Grodziska, którzy zmarli w czasie epidemii cholery.

Obrazek - Grodzisko
Obrazek - Grodzisko

Hutka

Obrazek - Hutka

Powierzchnia  566 ha i  649 mieszkańców. Jednostka OSP w Hutce powstała w 1924r. a obecna strażnica funkcjonuje od 1985r. W budynku po Szkole podstawowej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej.   Między Truskolasami a Hutką położona jest „Storczykowa Łąka”.  Na obszarze ok. 1,5 ha  nieużytkowanej roślinności łąkowo-torfiskowej występują 4 gatunki roślin prawnie chronionych: storczyk plamisty, gółka długoostrogowa, storczyk szerokolistny i rosiczka okrągłolistna, które nadają temu zakątkowi specyficzny charakter i koloryt. Na terenie Hutki znajdują się również kopalnie odkrywkowe surowców mineralnych (żwir, piasek, pospółka).

Obrazek - Hutka
Obrazek - Hutka
Obrazek - Hutka

Jezioro

Obrazek - Jezioro

Mało  jest już dzisiaj miejsc i zakątków, które urzekają nas dzikością przyrody, są oazą ciszy, spokoju i wytchnienia. Wśród ciszy, obcując z nieskazitelnie czystą przyrodą można skutecznie zapomnieć o troskach dnia codziennego. Do miejsc takich można zaliczyć użytek ekologiczny p.n. „Bagno w Jeziorze”, jak i całą miejscowość. W Jeziorze aktywnie działa  LZS „HURAGAN JEZIORO.”

Obrazek - Jezioro
Jezioro z lotu ptaka

Kalej

Obrazek - Kalej

Powierzchnia  990 ha i 1.668 mieszkańców.  W 1414r Kalej  została nadana przez Władysława Jagiełłę klasztorowi jasnogórskiemu. Początki szkolnictwa sięgają 1820 r. Dzisiaj Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego, po modernizacji, z kompleksem boisk sportowych, prezentuje się okazale i może być przykładem bazy dydaktyczno-wychowawczej. Jednostka OSP powstała w 1920r. – strażnicę oddano w1953r.

Obrazek - Kalej
Obrazek - Kalej

Klepaczka

Obrazek - Klepaczka

Powierzchnia 506 ha i 424 mieszkańców. W 1918 r. powstała OSP. W 1998 r. oddano do użytku Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze, z nadajnikami stacji radiowych i telewizyjnych oraz systemy telefonii komórkowych. Wysokości masztu z systemem antenowym 330 m.

Obrazek - Klepaczka
Obrazek - Klepaczka
Obrazek - Klepaczka

Kuleje

Obrazek - Kuleje

Powierzchnia 459 ha  – 670 mieszkańców. Pierwsza szkoła została otwarta w 1910r. w prywatnym budynku, a pierwszy budynek szkoły  wybudowano w latach 1921-1926, obecny w latach 1960-1962. Powstanie jednostki OSP datuje się na 1916r. budynek strażnicy funkcjonuje od 1968 r. W latach 1991-1998 budowano kościół p.w. św. Maksymiliana Kolbego.

Obrazek - Kuleje
Obrazek - Kuleje
Obrazek - Kuleje

Nowa Szarejka

Obrazek - Nowa Szarlejka

Powierzchnia 154 ha – 195 mieszkańców. Zabudowa charakterystyczna dla  miejscowości podmiejskich,  graniczy z m. Częstochowa.

Obrazek - Nowa Szarlejka
Obrazek - Nowa Szarlejka

Nowiny

Obrazek - Nowiny

Powierzchnia 245 ha – 357 mieszkańców. Miejscowość wydzielona w 1919 r. z Boru Zapilskiego.  Jednostka OSP powstała w 1955r. Na terenie wsi znajduje się kapliczka św. Jana Nepomucena licząca  ponad 230 lat.

Obrazek - Nowiny
Obrazek - Nowiny

Pierzchno

Obrazek - Pierzchno

Powierzchnia - 353 ha,  292 mieszkańców. Ze względu na urok położenia, ciszę, spokój, jak i bliskość Częstochowy Pierzchno rozbudowuje się. Jednostka OSP istnieje od 1952r. Na terenie wsi znajduje się  Pensjonat Ogrody.

Obrazek - Pierzchno
Obrazek - Pierzchno

Piła Druga

Obrazek - Piła Pierwsza

Powierzchnia 236 ha – 297 mieszkańców. We wsi mieści się boisko sportowe gdzie oprócz rozgrywanych meczy odbywają się festyny.

Obrazek - Piła Pierwsza
Obrazek - Piła Pierwsza

Piła Pierwsza

Obrazek - Piła Pierwsz

Powierzchnia 263 ha - 316 mieszkańców.  OSP działa od 1924r. Kaplica murowana wpisana do  ewidencji dóbr kultury. Na terenie  wsi mieści się zbiornik wodny tzw. Gazdówka oraz pozostałości po starym młynie.

Obrazek - Piła Pierwsz
Obrazek - Piła Pierwsz

Puszczew

Obrazek - Puszczew

Puszczew to ładna i zadbana wieś, z chodnikiem wzdłuż całej miejscowości. Powierzchnia 272 ha i 650 mieszkańców. W Puszczewie od 1911 r. działa jednostka OSP z Węglowic. Najstarszym obiektem we wsi jest kapliczka z XIX w, przy drodze do Jeziora. 

Obrazek - Puszczew
Obrazek - Puszczew

Szarlejka

Obrazek - Szarlejka

Powierzchnia 449 ha.  Na mocy przywileju Władysława Jagiełly w 1393 r. włączona do dóbr klasztoru na Jasnej Górze. W 1789 roku we wsi było 28 chałup, dwór oraz 112 mieszkańców. Dzisiaj  mieszka tu 813 mieszkańców. Dom Stefana Łukaszewicza Główna ulica w Szarlejce nazwana została  im. Stefana Łukaszewicza, nauczyciela i działacza społecznego, inicjatora budowy szkoły  w  1959r.   W Szarlejce działa LZS JUNIOR Szarlejka, który korzysta z przyszkolnej bazy sportowej.

Obrazek - Szarlejka
Obrazek - Szarlejka
Obrazek - Szarlejka

Truskolasy

Obrazek - Truskolasy

Zespół Szkół im. S. Ligonia Remiza OSP Powierzchnia 1.253 ha, 2032 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z lat 1434-1454 a o parafii z 1626r. Tutaj też znajduje się zabytkowy drewniany kościół z 1737r.  Początki szkolnictwa sięgają 1808r. W tym roku uroczycie obchodzono 200-lecie oświaty.   Ochotnicza Straż Pożarna działa od 1913r.  W Truskolasach znajduje się stacja uzdatniania wody oraz oddana w 2005r. oczyszczalnia ścieków, która docelowo będzie przyjmowała zrzut ścieków z 17 miejscowości. W Truskolasach działają dwa kluby sportowe LZS OLIMPIA  i ULKS HERKULES Truskolasy, dysponujące  własnym boiskiem sportowym z trybunami na 360 miejsc. Ma tu również swoją siedzibę Klub VIVA, jeden z największych tego typu lokali o charakterze rozrywkowym w woj. śląskim.                                            

Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy
Obrazek - Truskolasy

Węglowice

Obrazek - Węglowice

Powierzchnia 148 ha – 363 mieszkańców. Założycielami kolonii Kulhaus dzisiejszych Węglowice w końcu XVIII w. byli koloniści z Nadrenii. Pozostałością po tym okresie jest stare cmentarzysko „”Kierchhof”. Początki szkolnictwa datuje się na 1808r. Szkoła obchodziła swoje 200-lecie. Dziś pięknie rozbudowany Zespół Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach, jest wzorcową placówką oświatową. Przy szkole znajduje się również ośrodek rekreacyjny z hotelikiem, basenem i karuzelami. W Węglowicach ma swoja siedzibę Gminna Spółdzielnia „SCH”. OSP Węglowice istnieje od 1911r. W budynku byłego „urzędu wójtowskiego” obecnie mieści się placówka pocztowa oraz Harcówka.

Obrazek - Węglowice
Obrazek - Węglowice