Rozśpiewane Szkoły

10 lutego w Szkole w Borowem odbył się III Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej pod nazwą „Rozśpiewane Szkoły”.

100 – LECIE ŚLASKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Gala Jubileuszowa z okazji 100 – lecia Ślaskiego Związku Piłki Nożnej

Zaproszenie do komisji

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

UCZNIOWIE Z PROJEKTU ERASMUS+ ODWIEDZILI...

Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej odwiedziła grupa uczniów oraz gości z projektu Erasmus+

Konkurs: kultura, sztuka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego...