Obrazek - Zarządzenie

Zarządzenie Wójta

Zarządzenie w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Wręczyca Wielka

Ostrzeżenia meteorologiczne

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obrazek - Kurenda

Kurenda

Odczyty wodomierzy

Ostrzeżenia meteorologiczne

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obrazek - Badanie GUS

Badania GUS

Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych

Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w gospodarstwach domowych