Nowy podest sceniczny w Szkole Podstawowej...

Teatr w Szkole Podstawowej w Kulejach zostanie wyposażony w nowy podest sceniczny! Zakup jest możliwy dzięki projektowi szkoły nagrodzonemu w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez...

Jak produkować mniej śmieci?

Statystyczny Polak produkuje ponad 330 kg śmieci rocznie, czyli niemal kilogram odpadków dziennie. Mimo tego, że plasujemy się poniżej średniej unijnej (489 kg), to wciąż mamy na tym polu wiele do...

Informacja dla rolników

Informacja dla rolników którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i hodowcy bydła

• w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć...

Zaproszenie do udziału w pracach komisji...

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w...

Konkurs: kultura fizyczna, sztuka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego...